POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA W MOSTOSTAL S.A.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), wprowadza się następującą Politykę prywatności:

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: spółka Mostostal S.A., adres: 01-531 Warszawa ul. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000168537 (dalej: „Administrator”).
 2.  Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 01-531 Warszawa ul. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@mostostal-sa.pl
 3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Potwierdzamy, że szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Mamy też wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 5.  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2
Administrowanie danymi

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator nie weryfikuje prawdziwości i prawidłowości podanych danych.
 2. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłania informacji handlowej o naszych inwestycjach oraz podejmowania przez nas działań marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści handlowych. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie naszym zaufanym partnerom, którzy na nasze zlecenie mogą przesyłać informację handlową lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Prosimy pamiętać, że nasi zaufani partnerzy mogą otrzymać Państwa dane osobowe tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że dbają o Państwa prywatność oraz przestrzegają przepisów RODO. Jako Administrator dołożymy wszelkich starań, aby podmioty te objęły Państwa dane osobowe odpowiednimi środkami bezpieczeństwa.
 4. W każdej chwili można skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Administrator może odmówić realizacji ww. uprawnień jeżeli stosowne obowiązki nakładają w tym zakresie na Administratora przepisy prawa.
 5. Niezależnie od wyżej opisanych uprawnień przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas. Dbamy o standardy przetwarzania danych osobowych, dlatego też każda osoba przetwarzająca Państwa dane osobowe została odpowiednio przeszkolona i zapoznana z przepisami RODO, a także ze standardami bezpieczeństwa w naszej spółce.
 7. COOKIES: w trakcie korzystania z naszej strony internetowej serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki te są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są one do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu – spółka Mostostal S.A. – jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, a także przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników.
 8. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualnie nadal GIODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Polityka może ulegać zmianom. Wówczas na stronie internetowej zostanie zamieszczony stosowny komunikat.
 2. Klikając ikonę „Zgadzam się” akceptują Państwo niniejszą Politykę prywatności.
 3. Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
Home Factory LogoPZFD logo
+48 783 007 007

Biuro sprzedaży Home Factory

ul. Kotsisa / róg ul. Jagiellońskiej
Warszawa

poniedziałek, piątek 8:00 - 16:00

wtorek, środa, czwartek 10:00 - 18:00

sobota 10:00 - 14:00

PZFD logo